PAMJ YouTube Channel

Penaung Di raja

DULI YANG MAHA MULIA
SULTAN IBRAHIM IBNI ALMARHUM SULTAN ISKANDAR
SULTAN YANG DIPERTUAN BAGI NEGERI DAN JAJAHAN TAKLUK JOHOR DARUL TA’ZIM
D.K (JOHOR), D.K (PERAK), D.K (KELANTAN), D.K. (PERLIS), D.K (SELANGOR),
D.K (NEGERI SEMBILAN), D.K (TERENGGANU), D.K.M.B. (BRUNEI), S.P.M.J, S.S.I.J, S.P.M.T, S.M.N, S.P.M.K, S.P.M.P, P.I.S

Penaung

Hasni-Mohammad.jpg

Yang Amat Berhormat

Dato’ Ir. Haji Hasni bin Haji Mohammad

MENTERI BESAR JOHOR

penasihat

Yang Amat Berbahagia Tun Musa bin Hitam
Muhyiddin-Yassin.jpg

YB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin