PAMJ YouTube Channel

Daftar Keahlian

KATEGORI AHLI

Keahlian  Persatuan ini  adalah  seperti  berikut :

  1. Ahli Seumur  Hidup (Lahir di Johor & Ibu atau Bapa yang lahir di Johor)
  2. Ahli Bersekutu (Isteri & Suami Ahli yang bukan lahir di Johor dan Pelajar Universiti yang lahir di Johor)
  3. Ahli Eminent ( Orang-orang Tersohor).     

SYARAT MENJADI AHLI :

Seorang yang hendak menjadi AHLI SEUMUR HIDUP atau AHLI BERSEKUTU atau AHLI EMINENT hendaklah :

  1. Berumur tidak kurang daripada 18  tahun, dan  mempunyai  akal  fikiran  yang sempurna serta tinggal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya atau Selangor Darul Ehsan.
  2. Mengaku dan   bersetuju   menerima   dan  menurut   undang-undang dan rancangan serta tujuan.
  3. Pelajar Universiti  /  Kolej  Universiti  boleh  diterima   menjadi   ahli Persatuan  dengan  mendapat  kebenaran   bertulis   daripada   Naib Canselor Universiti.
  4. Ahli Eminent (Tersohor) adalah keahlian yang ditawarkan dan dilantik sebagai ahli dengan persetujuan individu.
*Ahli seumur hidup: Lahir di Negeri Johor/ Ibu & Bapa Lahir di Negeri Johor
*Ahli Bersekutu: Isteri & Suami kpd Ahli yang tidak lahir di Negeri Johor/ Pelajar Universiti yang lahir di Negeri Johor
test

Maximum file size: 2.1MB

Berminat dalam Bidang:

*Ahli seumur hidup: Lahir di Negeri Johor/ Ibu & Bapa Lahir di Negeri Johor

*Ahli Bersekutu: Isteri & Suami kpd Ahli yang tidak lahir di Negeri Johor/ Pelajar Universiti yang lahir di Negeri Johor