PAMJ YouTube Channel

dari meja presiden

Alhamdulillah, bersyukur kita kepada ALLAH S.W.T dengan berkat dan rahmat yang dikurniakan olehNya, maka kita masih dapat meneruskan perjuangan Persatuan Anak Melayu Johor (PAMJ) demi ahli-ahli PAMJ yang bermustautin di Wilayah Persekutuan dan Selangor.
Di kesempatan ini, saya mengucapkan tahniah kepada PAMJ dan Ahli-Ahli Jawatankuasanya, PAMJ masih lagi utuh dan kukuh demi ahli-ahlinya. PAMJ telah memainkan peranan dalam meningkatkan hubungan dan semangat kerjasama perpaduan di kalangan masyarakat Melayu bukan saja di Negeri Johor tetapi di seluruh negara. Peranan sedemikian telah dapat dimainkan oleh PAMJ kerana ramai pemimpin PAMJ datang daripada pelbagai latar belakang dan pengalaman sama ada dalam bidang politik, perdagangan, perniagaan, kebudayaan mahupun kesusasteraan. Pengalaman inilah yang saya percaya boleh digunakan dalam membantu sesama ahli dalam apa jua bidang yang diceburi.
Dengan adanya jaringan strategik ini juga saya yakin bahawa peranan yang boleh dimainkan dan sumbangan oleh PAMJ akan dapat dilihat terserlah di masa akan datang.
PAMJ juga boleh berperanan sebagai sebuah pusat sehenti yang menghimpunkan butir-butir latar belakang mereka yang berjaya dalam pelbagai bidang dan seterusnya menjadi penjalin hubungan antara anak-anak Melayu Negeri Johor yang baru menceburkan diri dalam bidang yang berkenaan. Cara ini boleh menggalakkan perkongsian resepi kejayaan dimana anak Melayu Johor ini apabila mereka pulang ke Negeri Johor, akan dapat membantu dalam membangunkan sisio dan ekonomi Negeri Johor itu sendiri, umpama Sireh Pulang ke Gagang.
Inisiatif seperti ini sekiranya dilaksanakan secara gigih dan bersungguh-sungguh juga pastinya dapat melahirkan lebih ramai lagi gulungan kelas menengah Bumiputera selain meningkatkan sumbangan khususnya anak Melayu Johor dalam pembangunan negara kita.
Akhir kata saya mendoakan agar PAMJ dan Ahli-Ahli Jawatankuasanya akan terus berperanan membantu ahli-ahlinya dan serta generasi yang akan datang. Semoga usaha bakti, pengorbanan dan perjuangan akan diberkati oleh ALLAH S.W.T.
Sekian dan Selamat Maju Jaya.

DATO’ SRI SYED HUSSEIN BIN ABDUL KADIR AL HABSHEE
PRESIDEN