PAMJ YouTube Channel

Pertandingan Golf PAMJ 2022

Bagi pihak Jawatan kuasa Pentadbir PAMJ saya mengucapkan setinggi terima kasih dan tahniah kepada semua peserta yang telah menjayakan Pertandingan Golf PAMJ 2022 merebut Piala Tun Musa Hitam dan Piala Presiden.